Comunicate

Lista completa a Comunicatelor de presă în ordine cronologică.

Filtrarea după tipul articolului.

Comunicat privind modificarea conținutului cuprinsului Buletinului Achizițiilor Publice

În atenția autorităților contractante! În scopul asigurării informării autorităților contractante privind data și ora desfășurării procedurilor de achiziție publică toată informația relevantă va fi...Read more

Comunicat cu privire la desfășurarea mesei rotunde și a seminarului de instruire privind aplicarea legislației în vigoare cu privire la modificarea contractelor de achiziție publică de lucrări în rezultatul ajustării valorii contractelor.

Agenția Achiziții Publice invită autoritățile contractante să participe în cadrul unui seminar de instruire care va avea loc la data de 26.04.2017, ora 10.00 , sala de ședințe din incinta Agenției,...Read more

Anunț privind modificarea datei mesei rotunde cu operatorii economici furnizori de produse alimentare și transferul seminarului de instruire planificat pentru ziua de vineri 17.03.2017

În atenția autorităților contractante și operatorilor economici! Agenția Achiziții Publice informează despre contramandarea zilei de luni 13.03.2017, ora 10:00, planificată pentru întrunirea cu...Read more
03.03.2017 | Agenți economici

Comunicat privind organizarea unei mese rotunde cu participarea furnizorilor de produse alimentare

Agenția Achiziții Publice invită operatorii economici furnizori de produse alimentare să participe la o masă rotundă, care va avea loc la data de 13.03.2017, ora 10.00 , sala de ședințe din incinta...Read more

Comunicat privind desfășurarea seminarelor de instruire cu genericul "achiziționarea produselor alimentare"

Agenția Achiziții Publice preconizează desfășurarea seminarelor de instruire pentru perioada 17.03.2017, 24.03.2017, 31.03.2017, orele 10.00 cu genericul „achiziționarea produselor alimentare” ...Read more
03.03.2017 | Seminar

Comunicat privind desfășurarea seminarului de instruire a autorităților contractante care organizează proceduri de achiziționare a produselor alimentare

La începutul lunii februarie (10.02.2017), Agenția Achiziții Publice a organizat un seminar de instruire la care au participat 29 de reprezentați ai autorităților contractante din mun. Chișinău (...Read more

Comunicat privind aprobarea formularului tip al dării de seamă pentru procedura de achiziție publică

În atenția autorităților contractante! Ministrul Finanțelor a aprobat ordinul cu privire la formularul tip al dării de seamă pentru procedura cererii ofertelor de preț și licitație publică - http://...Read more
08.02.2017 | Transparența

Comunicat privind articolul publicat pe portalul de știri www.deschide.md în data de 07.02.2017

Cu referire la articolul publicat pe portalul de știri www.deschide.md în data de 07.02.2017 potrivit căruia licitația privind modernizarea platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere inițiată...Read more
06.02.2017 | Stagiu de practică

Anunț privind efectuarea stagiului pe perioada de pilotare a sistemului electronic de achiziții publice în conformitate cu Memorandumul din 30.11.2016

Anunț! Agenția Achiziții Publice oferă posibilitatea studenților și tuturor doritorilor de a participa la elaborarea sistemului de achiziții publice electronice (e-achiziții) și efectuării stagiului...Read more

Comunicat privind Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici

Agenția Achiziții Publice comunică că la data de 28.12.2016 prin Hotărîrea Guvernului nr. 1418 a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor...Read more

Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea contractelor de achiziții publice

În atenția autorităților contractante Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea contractelor de achiziții publice Agenţia Achiziţii Publice informează că în...Read more

Agenția Achiziții Publice își va desfășura activitatea și sâmbătă, 24 decembrie 2016

În atenția autorităților contractante! În contextul urgentării procesului de verificare și aprobare a documentației aferente procedurilor de achiziții publice în scopul înregistrării în termen a...Read more
13.12.2016 | Transparența

Anunț privind lansarea concursului pentru selectarea logo-ului şi denumirii platformei achiziţiilor publice electronice (e-achiziţii)

Ministerul Finanţelor lansează concursul pentru selectarea logo-ului şi denumirii platformei achiziţiilor publice electronice (e-achiziţii)Read more
12.12.2016 | Transparența

Semnarea Memoradumului privind inițiativa Ministerului Finanțelor, ONG-urilor locale și reprezentanâilor comunității de afaceri interesați să coopereze în vederea dezvoltării achizițiilor publice electronice transparente și eficiente în Moldova

La 30 noiembrie 2016, a fost semnat un Memorandum între Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Centrul de Guvernare Electronică, mai multe asociaţii de business, ONG-uri, dar şi companii...Read more

COMUNICAT PRIVIND MODALITATEA DE INTERACȚIUNE A AGENȚIEI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE ÎN CONTEXTUL MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN LEGEA PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE NR. 131 DIN 03.07.2015, CARE VOR INTRA ÎN VIGOARE DE LA 01.01.2017

În atenția autorităților contractante În Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 au fost operate un șir de modificări prin LP 299 din 23.09.2016, MO379-386/04.11.16 art.777...Read more

Pagini

Abonează-te la Comunicate