Conducerea AAP
Prenumele, Numele Funcția Telefonul de contact
Ruslan Malai Director +373 22 23-42-80
Ghenadie Grib Director adjunct +373 22 23-41-35
Valeriu Secaș Director adjunct +373 22 23-40-55
Anticamera
Prenumele, Numele Funcția Telefonul de contact
Dorina Stratulat Ghișeu unic +373 22 23-36-96,
+373 22 23-36-96
Sofia Sîrbu Secretar administrativ superior +373 22 23-42-80,
+373 22 73-33-00 (fax)
Direcţia metode de achiziţii
Prenumele, Numele Funcția Telefonul de contact
Eugenia Eni Șef direcție +373 22 73-87-03
Lilia Chiperi Șef adjunct direcţie +373 22 23-33-29
Serviciu resurse umane
Prenumele, Numele Funcția Telefonul de contact
Ruxanda Sobețchi Specialist principal +373 22 78-20-86
Direcţia reglementare şi control
Prenumele, Numele Funcția Telefonul de contact
Gheorghe Ghidora Șef direcție +373 22 73-88-22
Daniela Panuș Specialist +373 22 78 20 94
Nelu Munteanu Specialist principal +373 22 78 20 93
Cristian Cainarian Specialist +373 22 78 20 92
Serviciu audit intern
Prenumele, Numele Funcția Telefonul de contact
Alexandra Gariuc/Nichiforova Auditor intern +373 22 78-20-85
Secţia achiziţii lucrări şi servicii
Prenumele, Numele Funcția Telefonul de contact
Radu Rața Specialist +373 22 78-20-89
Irina Matasari Specialist principal +373 22 78-20-90
Secţia achiziţii bunuri
Prenumele, Numele Funcția Telefonul de contact
Marina Sușco-Corețchi Şef secţie +373 22 73-33-07
Aurelia Botica Specialist +373 22 78-20-81
Nadejda Tanasov Specialist principal +373 22 24-33-83
Irina Arvinte Specialist principal +373 22 78-20-80
Marina Galușca Specialist +373 22 73-73-75
Direcţia statistică şi achiziţii electronice
Prenumele, Numele Funcția Telefonul de contact
Angela Nani Șef direcție +373 22 24-33-84
Mariana Cepișco Specialist +373 22 78-20-84
Mihaela Movilă Specialist +373 22 78-20-84
Direcţia administrativ-financiară
Prenumele, Numele Funcția Telefonul de contact
Victoria Cojocaru Șef direcție +373 22 73-87-00
Irina Iamandii Specialist +373 22 78-20-87
Cristina Marcu Specialist +373 22 24 33 87