Category: aap

Agency

Agenţia Achiziţii Publice este autoritate administrativă de specialitate din subordinea Ministerului Finanţelor, constituită în scopul efectuării supravegherii, controlului ex-post şi coordonării interramurale în domeniul achiziţiilor publice.

 

English

Prezentarea generală

Agenţia Achiziţii Publice este autoritate administrativă de specialitate din subordinea Ministerului Finanţelor, constituită în scopul fortificării capacităților autorităților contractante și dezvoltării abilităților mediului de afaceri în domeniul achiziţiilor publice, în scopul monitorizării  conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice, precum și al efectuării analizei sistemului de achiziţii publice.

 

Romanian

Agenda

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Subscribe to Agenda