Documente: Modele de documente achizitii publice

Titlusortează ascendent Categorie
Proces verbal de deschidere a ofertelor
Modele de documente pentru înregistrarea acordurilor adiționale
Modele de documente pentru achiziţii publice prin Acord Cadru
Model decizie de atribuire
Model de dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică
Model dare de seamă
Ghid de specificații tehnice
Formularul standard al documentului unic de achiziții european
Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de transport aerian internațional de pasageri prin acord-cadru
Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de furnizare a energiei electrice
Documentația standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări
Documentaţia standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani
Anunț de participare
Anunț de intenție
Anunț de atribuire
Acord de asociere