Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
554348 Contract de achiziţie 15.03.2019 ocds-b3wdp1-MD-1551188863770 COP MTender Consiliul Superior al Procurorilor MoldData IS Achiziționarea Sistemelor informatice pentru gestionarea documentelor 300.000,00 48219300-9 201903436 1 5.4-4d-15 1003600124700
27401960 De bază 27.04.2018 18/00840 Cerere a ofertelor de preţuri DIRECŢIA CULTURĂ A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CHIŞINĂU MOLDDATA Î.S. Servicii de abonare la bazele de date necesare Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu” pentru anul 2018 49.392,00 72320000-4 2 18/00840/002 1003600124700
17715550 De bază 27.01.2017 17/00032 Cerere a ofertelor de preţuri DIRECŢIA CULTURĂ A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CHIŞINĂU I.S „Molddata” servicii de abonare la bazele de date necesare Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” pentru anul 2017 (procedură repetată) 65.160,00 72320000-4 2 17/00032/002
439846 Contract de achiziţie 26.02.2016 201603776 OSS Serviciul Tehnologii Informationale al MAI MoldData IS servicii de instalare, actualizare si deservire a Serviciul Informatic Legislatia Republicii Moldova 48.240,00 50000000-5 201603776 1 3-265/16
436614 Contract de achiziţie 04.02.2016 201602700 OSS Ministerul Finantelor MoldData IS servicii de deservire a Sistemului Informatic Jurist 73.728,00 72500000-0 201602700 1 3-123/16
435379 Contract de achiziţie 28.01.2016 201602064 OSS Procuratura Generala MoldData IS servicii informaţionale 82.200,00 48000000-8 201602064 1 3-102/16
88527 Contract de achiziţie 02.02.2012 201201353 OSS Procuratura Generala MoldData lucrari de asistenta functionala 19.400,00 201201353 1 3-224/12
88525 Contract de achiziţie 02.02.2012 201201381 OSS Procuratura Generala MoldData lucrari de asistenta 12.400,00 201201381 1 3-223/12
88523 Contract de achiziţie 02.02.2012 201201382 OSS Procuratura Generala MoldData lucrari de asistenta 37.600,00 201201382 1 3-222/12
86851 Contract de achiziţie 17.01.2012 201200563 OSS Ministerul Finantelor MoldData servicii de deservire a sistemului informatic jurist 68.256,00 201200563 1 3-40/12
91158 Contract de achiziţie 12.03.2012 201205070 COPF Capitania Portului Giurgiulesti MoldData servicii de elaborare a sistemului informational 59.640,00 201205070 3
90042 Contract de achiziţie 24.02.2012 201202938 OSS MAI MoldData servicii de deservire a sistemului tehnic 39.000,00 201202938 1 3-654/12
87065 Contract de achiziţie 24.01.2012 2264/11 LP Banca Nationala a Moldovei MoldData servicii de mentinere tehnica 44.280,00 201200718 11 2264/11-2
94166 Contract de achiziţie 04.04.2012 866-op/12 COP Procuratura Generală MoldData sistem de baze de date 43.200,00 201207405 1
16.10.2028 Contract de achiziţie 15.03.2011 3084 OSS Procuratura Generala MoldData lucrări de asistenţă funcţională a sistemului informatic Biblioteca Electronică 9.600,00 3084 1 3-463/11
16.01.2020 Contract de achiziţie 26.01.2011 1742/10 LP Banca Nationala a Moldovei MoldData servicii de menţinere şi deservire tehnică anuală pentru componentele sistemului informaţional 44.064,00 1252 11 1-1129/11
12.01.2021 Contract de achiziţie 03.03.2011 2704 OSS MAI MoldData servicii de deservire a sistemului informatic 46.800,00 2704 1 3-386/11
26.11.2019 Contract de achiziţie 15.03.2011 3084 OSS Procuratura Generala MoldData lucrări de asistenţă funcţională a sistemului informatic Biblioteca Electronică 9.600,00 3084 1 3-463/11
07.03.2080 Contract de achiziţie 27.12.2011 26364 COPF Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor MoldData deservirea tehnicei retelei locale si a calculatoarelor 63.408,00 26364 3
21.06.2037 Contract de achiziţie 22.02.2011 2344 COPF Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor MoldData servicii de deservire a tehnicii de calcul 44.880,00 2344 3

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 12.2023
E.g., 12.2023