Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
30974664 De bază 04.10.2018 18/03859 Cerere a ofertelor de preţuri DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE COMUNICAŢIE INTEXNAUCA S.A. Servicii de expertizare tehnică a podurilor rutiere amplasate pe str. Ismail, bd. Grigore Vierul, str. Mihail Viteazul or. Chișinău. 1.394.490,00 71319000-7 3 18/03859/001 1003600063324

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 01.2023
E.g., 01.2023