Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantăsortează descendent Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
31606400 De bază 09.04.2019 18/04339 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Dita Estfarm S.R.L. Achiziționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2019. 2.393.654,63 33100000-1 18 18/04339/008 1002600046359
24111948 Majorare a valorii contractului 26.12.2017 17/00889 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE DEZMED-CV S.R.L. Achizționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2017. 6.294,54 24455000-8 12 17/00889/007/002
20196936 De bază 15.06.2017 17/01391 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE MEDGLOBALFARM S.R.L. reactive, reagenți, materiale consumabile, dezinfectanți, piese de schimb pentru dispozitive medicale conform necesităților CNTS pentru anul 2017 repetat. 7.500,00 33100000-1 4 17/01391/001
03.07.3766 Contract de achiziţie 11.03.2021 ocds-b3wdp1-MD-1610450737309 COP MTender Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate IM NATUSANA SRL Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, consumabile de laborator,reactivi și dezinfectanți conform necesităților Centrul Național de Transfuzie aSângelui, pentru anul 2021 (repetat) 35.020,00 33100000-1 202106358 15 2021/CNTS-N 1006600025657
28236031 De bază 14.05.2018 17/04716 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE DEZMED-CV S.R.L. Achizționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2018. 6.019.138,80 24455000-8 13 17/04716/003 1008600056835
32829465 Prelungirea termenului de valabilitate 17.12.2020 20/00125 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ERICON SRL Dispozitiv medical pentru dezinfectare și dezinfectanți compatibili cu acesta conform necesităților IMSP SCR ,,Timofei Moșneaga” 0,00 33000000-0 3 20/00125/001/001 1003600000316
18581870 De bază 07.03.2017 16/03721 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE DAC-SPECTROMED S.R.L. reactive, reagenți, materiale consumabile, dezinfectanți, piese de schimb pentru dispozitive medicale conform necesităților CNTS pentru anul 2017. 67.615,44 33100000-1 21 16/03721/002
27135903 De bază 03.04.2018 17/04910 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE PRECITEST-COM S.R.L. achiziționarea produselor diagnostice, reagenților de laborator, materialelor consumabile, dezinfectanți conform necesităților CNTS pentru anul 2018 76.867,20 33000000-0 12 17/04910/001 1003600024349
32715255 De bază 06.10.2020 20/00138 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ICS "Farmina "SRL Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator, reactivi și dezinfectanți conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2021 63.744,00 33600000-6 10 20/00138/005 1002600010549
27136038 De bază 03.04.2018 17/04910 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE CELERITAS S.R.L. achiziționarea produselor diagnostice, reagenților de laborator, materialelor consumabile, dezinfectanți conform necesităților CNTS pentru anul 2018 1.020,00 33000000-0 12 17/04910/008 1003600000578
32715273 De bază 08.10.2020 20/00138 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE PHARMONY Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator, reactivi și dezinfectanți conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2021 602.469,00 33600000-6 10 20/00138/008 1015600025123
24226862 Prelungirea termenului de valabilitate 29.12.2017 17/00889 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE HIDROCHIM S.R.L. Achizționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2017. 0,00 24455000-8 12 17/00889/004/001
28236362 De bază 14.05.2018 17/04716 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE FARMACIA COJUŞNA S.R.L. Achizționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2018. 688.107,65 24455000-8 13 17/04716/007 1003601001848
32835136 De bază 16.12.2020 20/00238 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE DEZMED-CV S.R.L. Achiziționarea dispozitivelor medicale (dezinfectanți și articole parafarmaceutice) pentru combaterea COVID-19 conform necesităților IMSP Spitalul Dermatologie şI Maladii Comunicabile pentru anul 2020 26.250,00 33000000-0 19 20/00238/009 1008600056835
18582045 De bază 07.03.2017 16/03721 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE M-INTER-FARMA S.A. reactive, reagenți, materiale consumabile, dezinfectanți, piese de schimb pentru dispozitive medicale conform necesităților CNTS pentru anul 2017. 14.750,00 33100000-1 21 16/03721/010
27135996 De bază 05.04.2018 17/04910 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE MEDGLOBALFARM S.R.L. achiziționarea produselor diagnostice, reagenților de laborator, materialelor consumabile, dezinfectanți conform necesităților CNTS pentru anul 2018 48.000,00 33000000-0 12 17/04910/005 1016600000765
32715235 De bază 06.10.2020 20/00138 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE GBG-MLD S.R.L. Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator, reactivi și dezinfectanți conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2021 4.332,00 33600000-6 10 20/00138/002 1003600117582
31453270 Prelungirea termenului de valabilitate 17.12.2018 17/04716 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE POLICONTRACT S.R.L. Achizționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2018. 0,00 24455000-8 13 17/04716/009/001 1003600068776
28236451 De bază 14.05.2018 17/04716 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Î.C.S. HMI-HIGIMED INDUSTRIE S.R.L. Achizționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2018. 711.828,00 24455000-8 13 17/04716/008 1004601003274
32835041 De bază 15.12.2020 20/00238 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE MEDGLOBALFARM S.R.L. Achiziționarea dispozitivelor medicale (dezinfectanți și articole parafarmaceutice) pentru combaterea COVID-19 conform necesităților IMSP Spitalul Dermatologie şI Maladii Comunicabile pentru anul 2020 11.250,00 33000000-0 19 20/00238/008 1016600000765

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 02.2023
E.g., 02.2023