Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantăsortează descendent Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
758690 Centrul National de Transfuzie a Sangelui Produse diagnostice, reactivelor chimice și consumabilelor medicale, consumabilelor de laborator, dezinfectanți 33600000-6 1006601004242
753093 Contract de achiziţie 03.05.2022 ocds-b3wdp1-MD-1648108902551 LP MTender Centrul National de Transfuzie a Sangelui ECHIPAMED PLUS SRL#1003600077677 Produse diagnostice, reactivelor chimice și consumabilelor medicale, consumabilelor de laborator, dezinfectanți necesare în activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui 276.927,00 33600000-6 202210397 2 1/PD/2 1003600077677
769837 Acord aditional de micsorare 14.07.2022 ocds-b3wdp1-MD-1637845612456 Modificare DS LP MTender Centrul National de Transfuzie a Sangelui DAACPECTROMED SRL#1002600042432 Achiziționarea produselor diagnostice, reactivele chimice și consumabilele medicale, consumabile de laborator, dezinfectanți necesare în activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022 -40.780,80 33600000-6 202216595 1 1 1002600042432
411586 Acord aditional de micsorare/rezeliere 16.09.2015 254/15 Modificare DS LP Centrul National de Transfuzie a Singelui ECOCHIMIE SRL reactivi chimici, reactivi de laborator, dezinfectanti si consumabile medicale -60.307,20 33696300-8 201518780 7 1-10666/15
411584 Acord aditional de micsorare/rezeliere 16.09.2015 254/15 Modificare DS LP Centrul National de Transfuzie a Singelui DIVABONA SRL reactivi chimici, reactivi de laborator, dezinfectanti si consumabile medicale -2.310,00 33696300-8 201518780 7 1-10665/15
411587 Acord aditional de micsorare/rezeliere 16.09.2015 254/15 Modificare DS LP Centrul National de Transfuzie a Singelui Sanmedico SRL reactivi chimici, reactivi de laborator, dezinfectanti si consumabile medicale -12.600,00 33696300-8 201518780 7 1-10667/15
411588 Acord aditional de micsorare/rezeliere 16.09.2015 254/15 Modificare DS LP Centrul National de Transfuzie a Singelui DacSpectromed reactivi chimici, reactivi de laborator, dezinfectanti si consumabile medicale -34.749,12 33696300-8 201518780 7 1-10668/15
411589 Acord aditional de micsorare/rezeliere 16.09.2015 254/15 Modificare DS LP Centrul National de Transfuzie a Singelui IM GBG-MLD SRL reactivi chimici, reactivi de laborator, dezinfectanti si consumabile medicale -3.172,80 33696300-8 201518780 7 1-10669/15
411787 Alt acord 17.09.2015 254/15 Modificare DS LP Centrul National de Transfuzie a Singelui ECOCHIMIE SRL reactivi chimici, reactivi de laborator, dezinfectanti si consumabile medicale 0,00 33696300-8 201518677 5 1-10681/15
411786 Alt acord 17.09.2015 254/15 Modificare DS LP Centrul National de Transfuzie a Singelui DIVABONA SRL reactivi chimici, reactivi de laborator, dezinfectanti si consumabile medicale 0,00 33696300-8 201518677 5 1-10680/15
411789 Alt acord 17.09.2015 254/15 Modificare DS LP Centrul National de Transfuzie a Singelui DAC-SPECTROMED SRL reactivi chimici, reactivi de laborator, dezinfectanti si consumabile medicale 0,00 33696300-8 201518677 5 1-10682/15
411792 Alt acord 17.09.2015 254/15 Modificare DS LP Centrul National de Transfuzie a Singelui Sanmedico SRL reactivi chimici, reactivi de laborator, dezinfectanti si consumabile medicale 0,00 33696300-8 201518677 5 1-10684/15
411791 Alt acord 17.09.2015 254/15 Modificare DS LP Centrul National de Transfuzie a Singelui IM GBG-MLD SRL reactivi chimici, reactivi de laborator, dezinfectanti si consumabile medicale 0,00 33696300-8 201518677 5 1-10683/15
18582053 De bază 07.03.2017 16/03721 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE POLICONTRACT S.R.L. reactive, reagenți, materiale consumabile, dezinfectanți, piese de schimb pentru dispozitive medicale conform necesităților CNTS pentru anul 2017. 40.368,00 33100000-1 21 16/03721/012
32556630 De bază 12.08.2020 20/00098 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE M-INTER-FARMA S.A. Achiziționarea Dezinfectanților (biodistructivi) pentru combaterea COVID-19 necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2020 1.758.900,00 24455000-8 13 20/00098/002 1003600005263
22842374 Micșorare a valorii contractului 14.11.2017 17/01391 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE GBG-MLD S.R.L. reactive, reagenți, materiale consumabile, dezinfectanți, piese de schimb pentru dispozitive medicale conform necesităților CNTS pentru anul 2017 repetat. -6.417,60 33100000-1 4 17/01391/003/001
32191403 De bază 21.04.2020 19/00105 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Dita Estfarm S.R.L. Achiziționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2020. 197.154,16 24455000-8 14 19/00105/003 1002600046359
31467314 Micșorare a valorii contractului 20.12.2018 17/04716 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Dita Estfarm S.R.L. Achizționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2018. -129.412,45 24455000-8 13 17/04716/004/005 1002600046359
19692129 De bază 11.05.2017 17/00668 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE DEZFARMTEH S.R.L. reactive, reagenți, materiale consumabile, dezinfectanți, piese de schimb pentru dispozitive medicale conform necesităților CNTS pentru anul 2017 repetat. 27.000,00 33100000-1 4 17/00668/002
30908828 Majorare a valorii contractului 01.10.2018 17/04910 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE I.M. BECOR S.R.L. achiziționarea produselor diagnostice, reagenților de laborator, materialelor consumabile, dezinfectanți conform necesităților CNTS pentru anul 2018 749.755,63 33000000-0 12 17/04910/004/002 1003600060828

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 01.2023
E.g., 01.2023