Operatorii economici calificaţi

Denumirea operatorului economic Forma organizatorico-juridică INDP/IDNO Datele de contact Genurile de activitate Adresa electronică
CEBASCOM SRL 1011600019568

str. Nucarilor, 82, com. Stăuceni, mun. Chișinău, telefon/fax – 022 53 73 55, 022 32 76 81, 030555031

Instalații și rețele interioare/exterioare; instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare; instalații și rețele termice; sisteme de ventilare și condiționare a aerului; montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice; contoare de apă, energie electrică; centrale termice echipate cu cazane de apă caldă temperatura sub 115 grade C și cazane cu abur cu presiunea sub 0.07 Mpa; executarea construcțiilor; construcția din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele; lucrări de amenajare a teritoriului; invelitori și șarpante, izolații hidrofuge; izolații termice; izolații anticorozive; lucrări de finisare a construcțiilor; tencuieli, placaje exterioare și interioare; pardoseli; terasamente și lucrări de teren, lucrări de terasiere, consolidarea și compactarea terenurilor; lucrări de drenaj.

cebascom@mail.ru
Credoprim SRL 1003600026963

str. Vasile Badiu 20, mun. Chișinău

distribuirea produselor alimentare (produse lactate și cașcavaluri)

Lecocons 1013608001309

or. Causeni, str. Ștefan cel Mare 1, ap. 33, telefon/fax - 024322654, 068165555

Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.

lecocons@mail.ru
Auto-Internațional SRL 1012602002961

mun. Bălți, str. I. Franco, 38, telefon/fax – 023188033, 076770985

Comerțul angro și cu amănuntul a materialelor de construcții, cărbunelui.

auto.500@mail.ru
Accent Electronic SA 1003600023124

str. Ghioceilor 1, mun. Chişinău, telefon/fax 022 23 45 69/ 022 23 74 06

Importul, distribuţia şi comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul a calculatoarelor şi accesoriilor, imprimantelor, tabletelor, telefoanelor mobile, sistemelor hardware şi software, echipamente de reţea; servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanşă statală, inclusiv a produselor program; gamă completă de servicii de integrare de sistem; suport tehnic pentru sistemele hardware şi sisteme software; crearea infrastructurii IT, instalarea şi trasare de cablu optic şi de reţea în Telecomunicaţii, instalarea echipamentelor active şi pasive şi servicii de implementare şi mentenanţa. 

corporate@accent.md
SRL „MEGASTROI” SRL 1011602001233

mun. Bălți, str. Sofia, 27/2,telefon/fax0231 88088

Comerțul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate; comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipament sanitar; comerțul cu ridicata al metalelor și minereurilor metalifere; fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment; transporturi rutiere de mărfuri; transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri; prelucrarea brută a lemnului și impregnarea lemnului; comerțul cu amănuntul cu combustibil și cărbune; comerțul cu ridicata al îngrășămintelor minerale; închirierea bunurilor imobiliare proprii; depozitări; servicii de expediere și transport; fabricarea betonului; fabricarea mortarului; comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte; comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei; fabricarea de elemente de dulgherie și tîmplărie pentru construcții; comerțul cu ridicata al pesticidelor și altor produse agrochimice; comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire; cultura legumelor, pomicultura și creșterea producției de pepinieră; cultura fructelor; comerțul cu ridicata a cartofilor, legumelor și fructelor; cultura cerealelor și leguminoaselor boabe, inclusiv producerea semințelor; comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor pentru animale; comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii; silvicultura; operațiuni de mecanică generală; producția de ambalaje din lemn; fabricarea de structuri și tîmplării metalice pentru construcții; comerțul cu amănuntul cu flori, plante, semințe și îngrășăminte; impozitul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților; intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri; comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun; baruri; activități de ambalare; extracția și înnobilarea materiei prime pentru metalurgia feroasă; cultura plantelor cerealiere, tehnice și a plantelor furajere. 

ingo@megastroi.md
S.A. „Servicii Salubrizare Florești” SA 1014607002133

or. Florești, str. Mihai Eminescu 192

telefon/fax0250 21081

salubritate, depoluare și activități similare; lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice; construcții inginerești civile; construcții de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare reconstrucțiile, consolidările, restaurările; transporturi rutiere de mărfuri; comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte; fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment; fabricarea articolelor din lemn.

sersalflor@yahoo.com
SRL „Marialexprim” SRL 1011608000825

r-ul Ștefan Vodă, s. Popeasca

Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.

SRL „Fedion Com” SRL 1004607000666

str. Bretela de circulaţie 1, or. Drochia, Republica Moldova,

telefon/fax – 025228690


construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții

fedion-com@mail.ru
SRL „Flerixon” SRL 1003607002803

or. Florești, str. Pieții 1, telefon/fax – 0250 25555

Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte; comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate; transporturi rutiere de mărfuri; intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri; construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;  fabricarea betonului pentru asfalt; fabricarea elementelor din beton, ispos şi ciment; comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar.

flerixon@gmail.com
SRL „Cetatcons” SRL 1011607000312

or. Florești, str. Ion Creangă 9, telefon/fax - 025020250

 

 

Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului; creşterea bovinelor; creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă; comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne; comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii; cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor; comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale; creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor; fabricarea nutreţurilor gata pentru animale.

cetatcons@gmail.com
S.A. „Servicii Comunale Florești” SA 1003607001471

or. Florești, str. Dacia 20

Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.

SRL „Luxgaz” SRL 1004600011768

MD-2008, G. Alexandrescu 17 ap. 98, mun. Chișinău, Republica Moldova

proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări; evaluarea impactului asupra mediului înconjurător; construcția de clădiri și/sau construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări

VicMobile SRL 1012602003784

MD-5601, str. Independentei 14/e, or. Riscani, r-l Riscani, Republica Moldova

Importul, distributia si comercializarea cu ridicata si cu amanuntul a telefoanelor mobile, tabletelor, calculatoarelor si accesoriilor.

STANDELEV SRL 1003600001195

Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Hînceşti şos. 60 bl. 1, ap. 67, 022/806611, 022/667101

Importul, distribuția și comercializarea cu ridicata și cu amănuntul a mărfurilor de birou și papetărie, a rechizitelor școlare, a articolelor de hîrtie și carton, a produselor chi,ice pentru igienă și menaj, a articolelor de masă plastică.

 

standelev@arax.md
Moldtelecom SA 1002600048836

m.Chisinau, bd.Stefan cel Mare si Sfint, 10

022 570648/022 540477

bps@moldtelecom.md

Telecomunicatii, activitate in domeniul televiziunii si radiodifuziunii, reglementarea si sustinerea activitatilor economice.

bps@moldtelecom.md
Ruditim SRL 1003600037396

mun. Chişinău, bd. Moscovei 15/2, ap. 1A,  t/f 022/31-00-97, GSM 069566177

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte.

ruditim@mail.ru
Spectrum Consgrup SRL 1013600039771

Or. Orhei, s. Mălăieşti, 0235 51519

Construcţiile de clădiri şi/sau construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurări. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări. Comerţul cu ridicată a materialelor lemnoase.

comercial@spectrumconsgroup.md
Raisan-Cons SRL 1010609000076

Republica Moldova
or. Ungheni
str. Decebal 45 A;
tel: (236) 2-68-41;
GSM: 079501960

Construcţii de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii.

Serviabil SRL 1003600030995

Republica Moldova
mun. Chişinău
str. N. Dimo 12,
tel: (22) 49-21-07;

Comercializarea produselor alimentare.

serviabil@mail.ru

Pagini

Filtre